Cast Iron Tea Pot

Tsurukame

  • Gofuku Iron Kyusu Teapot Shochikubai & Tsurukame Japanese Kyusu Kettle W Lid
  • Tetsubin Gofuku Shochikubai & Tsurukame Japanese Kyusu Teapot Kettle W Net